Aktualności

Dnia 24 kwietnia 2017 r (poniedziałek) o godzinie 12.45 w sali 203, paw. A-1 odbędzie się zebranie Pracowników Katedry IŚiPS W...

Drogiemu koledze Stanisławowi Kucowi, wieloletniemu pracownikowi naszej Katedry, wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci małżonki Julii składają koleżanki i koledzy z...