Skip to content

Dydaktyka

pracownicy katedry prowadzą zajęcia na kierunkach studiów:

Inżynieria Kształtowania Środowiska to kierunek dopasowany do potrzeb współczesnego świata i obecnego rynku pracy. Jego innowacyjny i niezwykle perspektywiczny program ukierunkowany jest na wykształcenie wszechstronnych specjalistów z obszaru inżynierii środowiska, a w szczególności z zakresu działań inżynierskich umożliwiających kształtowanie środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Treści realizowane na studiach skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących wentylacji i klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gospodarki surowcami i odpadami, ochrony wód i atmosfery oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Wykwalifikowana kadra akademicka przekaże Ci wiedzę o odnawialnych źródłach energii i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska i powietrza. Dowiesz się jak kształtować mikroklimat pomieszczeń dla zapewnienia warunków komfortu ich użytkownikom. W trakcie studiów, oprócz wiedzy teoretycznej wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne pozwalające projektować systemy i instalacje techniczne. Co więcej, w tym celu zaznajomisz się z nowoczesnym oprogramowaniem informatycznym. Zajęcia praktyczne (wycieczki i zajęcia terenowe) oraz praktyki studenckie będą okazją do zapoznania się z pracą inżyniera, zdobycia cennego doświadczenie i kwalifikacji zawodowych.

oraz wspierają dydaktycznie kierunki: