Skip to content

Działalność N-B

BAZA LABORATORIÓW BADAWCZYCH:

MIĘDZYWYDZIAŁOWE LABORATORIUM SORPCJI GAZÓW

W laboratorium prowadzone są badania precyzyjnej charakteryzacji równowagi i kinetyki sorpcji gazów w szerokim zakresie temperatur i ciśnień. Przeprowadza się analizy procesów sorpcyjnych w warunkach statycznych i dynamicznych, analizy termograwimetryczne w warunkach podwyższonych ciśnień, określanie pojemności (zdolności) adsorpcyjnej czy wyznaczania charakterystyki sorbentów.

Laboratorium wyposażone jest w pełni zautomatyzowany, wysokorozdzielczy analizator sorpcji par i gazów ze sprzężeniem magnetycznym XEMIS -100, do badania oddziaływania na granicy  gaz – ciało stałe i gaz – ciecz, który pozwala na ciągły pomiar zmian masy oraz długoterminową stabilność układu pomiarowego dzięki ultra-czułej wadze umieszczonej w termostatowanej komorze izolowanej od atmosfery próbki. Analizator współpracuje automatycznie ze spektrometrem masowym DSMS.
Laboratorium prowadzone jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami oraz Wydział Energetyki i Paliw

Kierownik laboratorium: Dariusz Obracaj, email: obracaj@agh.edu.pl

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ

System pomiarowy AirDistSys 5000 ( przetworniki anemometryczne SensoAnemo 5100LSF – 4szt, kable połączeniowe, SensoBox adapter, przetwornik ciśnienia oraz temperatury i wilgotności powietrza.
Sufit modułowy podwieszany, wentylator z płynną regulacją strumienia objętościowego, wytwornica dymu.
Stół warsztatowy z ramieniem do montażu obciążenia i czujnikiem zegarowym, wyposażony w ramię do przykładania obciążeń statycznych (system hydrauliczny) i obciążeń dynamicznych (system pneumatyczny) do badania nawiewników szczelinowych

Kierownik laboratorium: Klaudia Zwolińska, e-mail: kzwolinska@agh.edu.pl

LABORATORIUM BADAŃ METANONOŚNOŚCI I SAMOZAPALNOŚCI WĘGLA

Wyposażenie laboratorium:

analizator PR-30/250 do oznaczania skłonności węgla do samozapalenia
aparat do odgazowania próbek skalnych MOD-2
chromatografy gazowe SRI 8610C

Kierownik laboratorium: Marek Korzec, email: mkorzec@agh.edu.pl

LABORATORIUM ANALIZ ŚRODOWISKOWYCH

Wyposażenie laboratorium:

analizator PR-30,
dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS Nicolet Evolution 201 Thermo Scientific,
wysokosprawny chromatograf cieczowy, model LaChromELITE firmy HITACHI,
analizator termograwimetryczny Q500 firmy TA Instuments,
spektrofotometr UV-VIS CADAS 200 Dr Lange,
kulometr przepływowy typ Eca Flow 150GLP firmy POL-EKO-APARATURA.

Kierownik laboratorium: Agnieszka Bożecka, e-mail: gala@agh.edu.pl

LABORATORIUM REOLOGII ZAWIESIN

Badania własności reologicznych, w tym lepkości oraz naprężeń stycznych płynów: cieczy, zawiesin, spoiw, past, zapraw itp.

Podstawowe parametry techniczne prowadzenia badań są następujące:

zakres pomiarowy lepkości, (mPas) 1 … 3 x 109
zakres naprężenia ścinającego, (Pa) 1 … 3,5 x 105
zakres prędkości ścinania, (s-1) 0,04 … 2 x 104
zakres prędkości obrotowej, (obr./ min) 0 … 1 x 103
zakres momentu obr., max. (mNm) 0,1 … 150

Kierownik laboratorium: Radosław Pomykała, rpomyk@agh.edu.pl