Skip to content

Dydaktyka

BAZA LABORATORIÓW DYDAKTYCZNYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA BADAŃ:

LABORATORIUM HYDROLOGII I HYDRAULIKI GEOINŻYNIERSKIEJ

Wyposażenie laboratorium:

kamera inspekcyjna do studni głębinowych, głębokość max. 200 m,
rejestrator do próbnych pompowań studni głębinowych z zestawem przetworników,
półtechniczna instalacja wodociągowa wraz z zestawem urządzeń sterująco - monitorujących Syndis (sporządzanie charakterystyk pomp głębinowych o wydajności do 45 m3/h i średnicy do 200 mm, badania stanu technicznego prefabrykatów filtrowych, badania przepuszczalności materiałów filtracyjnych),
przepływomierz ultradźwiękowy „PORTAFLOW – C”,
młynek hydrometryczny OTT (pomiary natężenia przepływu w ciekach),
kolumny filtracyjne z pompą perystaltyczną + wytrząsarka laboratoryjna (wykonywanie statycznych i dynamicznych testów wymywalności gruntów, skał i odpadów),
fotometr Slandi LF205, zestaw konduktometrów i pH-metrów WTW oraz Elmetron,
pompa głębinowa Grundfos MP-1 wraz z z generatorem prądotwórczym i osprzętem,
pompa akumulatorowa (monitoring wód podziemnych),
ręczny zestaw wiertniczy Eijkelkamp.

Kierownik laboratorium: Kazimierz Różkowski, email: kazik@agh.edu.pl

LABORATORIUM FLOTACJI I PROCESÓW GRAWITACYJNYCH

Wyposażenie laboratorium:

maszyny flotacyjne typu Denver,
stół koncentracyjny,
osadzarka pierścieniowa,
klasyfikator przepływowy.

Kierownik laboratorium: Agnieszka Surowiak, email: asur@agh.edu.pl

LABORATORIUM BADAŃ METANONOŚNOŚCI I SAMOZAPALNOŚCI WĘGLA

Wyposażenie laboratorium:

analizator PR-30/250 do oznaczania skłonności węgla do samozapalenia,
aparat do odgazowania próbek skalnych MOD-2,
chromatografy gazowe SRI 8610C.

Kierownik laboratorium: Marek Korzec, email: mkorzec@agh.edu.pl

LABORATORIUM WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW

Wyposażenie laboratorium:

prasa hydrauliczna do badania właściwości mechanicznych materiałów zwięzłych;
Matest stanowisko do badania fototoksyczności, w tym test toksyczności OSTRACODTOXKIT F - Mikrobiotest toksyczności chronicznej: 6 dniowy test toksyczności chronicznej określający śmiertelność i hamowanie wzrostu oparty na skorupiakach Heterocypris incongruens. Ten test jest pierwszym wstępnym mikrobiotestem dla skażonych osadów lub gleby. Test jest zgodny z normą ISO 14371:2012,
stanowisko do badania wegetacji roślin,
inkubator uniwersalny ALL-Round TOXKIT (135 l), do inkubacji wszystkich zestawów TOXKIT /testy toksyczności,
zestaw OxiTop Control do pomiaru współczynnika oddechowego kompostu AT4,
stanowisko do badań mineralnej sekwestracji CO2 róznych warunkaach przy ciśnieniu do 5 MPa,
zestawy sprzętu laboratoryjnego do różnego typu badań środowiskowych.

Kierownik laboratorium: Radosław Pomykała, email: rpomyk@agh.edu.pl

LABORATORIUM MIKROMERYTYKI I BADANIA ZAWIESIN

Wyposażenie laboratorium:

dyfrakcyjny analizator laserowy wielkości cząstek Analysette 22 MicroTec,
wizyjny system analizy wielkości i kształty cząstek Analysette 28 ImageSizer.

Kierownik laboratorium: Damian Krawczykowski, email: dkrawcz@agh.edu.pl

LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Wyposażenie laboratorium:

kamera termowizyjna,
analizatory gazów,
miernik hałasu,
stacja meteorologiczna.

Kierownik laboratorium: Daniel Saramak, email: dsaramak@agh.edu.pl

LABORATORIUM HYDROTECHNOLOGII / FIZYCZNYCH METOD WZBOGACANIA / METOD INSTRUMENTALNYCH

Wyposażenie laboratorium:

separator frakcji lekkiej SET HTS,
klasyfikator multihydrocyklonowy Warman Cyclosizer,
Separatory magnetyczne: taśmowy i płytowy,
laboratoryjna maszynka flotacyjna typu Denver D12 firmy Metso.

Kierownik laboratorium: Damian Krawczykowski, email: dkrawcz@agh.edu.pl

LABORATORIUM CHEMII OGÓLNEJ, ANALITYCZNEJ, FIZYCZNEJ I TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW

Wyposażenie laboratorium:

pompa perystaltyczna,
dygestoria,
waga analityczna,
flokulator laboratoryjny,
mętnościomierz.

Kierownik laboratorium: Anna Hołda, email: turno@agh.edu.pl

LABORATORIUM MIKROBIOLOGII AUTOKLAW

Wyposażenie laboratorium:

inkubator z wytrząsarką,
mikroskop badawczy z kamerą cyfrową,
komora laminarna,
zestaw do filtracji membranowej,
autoklaw.

Kierownik laboratorium: Anna Hołda, email: turno@agh.edu.pl

LABORATORIUM ROZDRABNIANIA I PRZESIEWANIA

Kierownik laboratorium: Tomasz Gawenda, email: gawenda@agh.edu.pl

LABORATORIUM SOLARNO-WIATROWE

Wyposażenie laboratorium:

elektrownia hybrydowa (słoneczno-wiatrowa),
stacja meteorologiczna,
analizator systemów słonecznych.

Kierownik laboratorium: Piotr Życzkowski, email: piotr.zyczkowski@agh.edu.pl

LABORATORIUM TECHNIKI CHŁODNICZEJ I KLIMATYZACJI

Wyposażenie laboratorium:

urządzenie grzewczo-wentylacyjne FlowAir – 2,
centrala wentylacyjna Ekozefir RK700 UPS 2.2-2,
centrala wentylacyjna Onyx 400 Dream-2,
centrala wentylacyjna Onyx Experience.

Kierownik laboratorium: Rafał Łuczak, email: rluczak@agh.edu.pl

LABORATORIUM WENTYLACJI I KLIMATYZACJI PRZEMYSŁOWEJ

W laboratorium prowadzone są badania nad zjawiskami fizycznymi wykorzystywanymi w urządzeniach i instalacjach wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Laboratorium znajdują się stanowiska badawcze wyposażone w urządzenia wentylacyjne oraz urządzenia do uzdatniania oraz odzysku ciepła z powietrza. Laboratorium posiada centralę klimatyzacyjną oraz instalację wody lodowej wraz z agregatem chłodniczym.

Możliwości badawcze: wyznaczanie charakterystyk wentylatorów kanałowych, wyznaczanie charakterystyk przepływowych przepustnic kanałowych, wyznaczanie charakterystyk nagrzewnic kanałowych, badania nawiewników, badania wymiany masy i energii pomiędzy wodą a powietrzem, osuszanie sorpcyjne powietrza, adsorpcji wilgoci na materiałach higroskopijnych, badania sprawności urządzeń do odzysku ciepła, wymiany ciepła w klimakonwektorach, badania zanieczyszczeń powietrza za pomocą pyłomierzy optycznych i grawimetrycznych.

Kierownik laboratorium: Dariusz Obracaj, email: obracaj@agh.edu.pl

LABORATORIUM AEROLOGII GÓRNICZEJ

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne związane ze zjawiskami fizycznymi występującymi w aerologii górniczej.

Laboratorium wyposażone jest w stanowisko do badań wymiany masy wilgoci i ciepła w skałach, stanowisko do badań szczelności lutniociągów, wyznaczania współczynników oporu skupionego i rozłożonego. W laboratorium znajduje się stanowisko pozwalające przeprowadzać pomiary modelowe zdejmowania charakterystyk wentylatorów głównego przewietrzania w kopalniach. symulowania przepływu powietrza w sieci wyrobisk z bocznicami przekątnymi.

Oprócz stanowisk stacjonarnych laboratorium dysponuje przenośnymi przyrządami pomiarowymi wykorzystywanymi do prowadzenia badań w warunkach kopalnianych, takimi jak przenośne analizatory wielogazowe, pyłomierze grawimetryczne, pyłomierze optyczne, anemometry i termoanemometry, kamery termowizyjne, sondy do pomiaru temperatury pierwotnej górotworu czy przepływomierze ultradźwiękowe.

Kierownik laboratorium: Dariusz Obracaj, email: obracaj@agh.edu.pl