Skip to content

O nas

Katedra Inżynierii Środowiska została powołana Zarządzeniem Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie z dnia 12 czerwca 2019 roku, w wyniku restrukturyzacji katedr na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (ówczesny Wydział Górnictwa i Geoinżynierii). Do tego czasu historia katedry związana jest z historią trzech jednostek.