Zmarł Stanisław Kuc

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 22 maja 2022 roku zmarł Stanisław Kuc, Kierownik laboratoriów, wieloletni pracownik byłego Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego. Nabożeństwo żałobne za śp. Stanisława Kuca odprawione zostanie w dniu 3 czerwca 2022 roku o godzinie 12.20 na Cmentarzu Batowickim w Kaplicy przy ul. Reduty, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia Dziekan oraz społeczność akademicka Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Kierownik i Pracownicy Katedry Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie