Rekrutacja na Studia II Stopnia

Poznaj szeroką gamę flagowych programów studiów magisterskich na AGH. Na drugim stopniu studiów oferujemy specjalności z pięciu szerokich dziedzin.