Seminarium Katedry Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców – 14.12.2017