Skip to content
Zrealizowane projekty badawcze:
” Opracowanie i budowa zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do budowy innowacyjnego układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem ich testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”. Projekt aplikacyjny POIR „FORMATOR PLUS”/4.1/4.1.4
– kierownik projektu (ze strony AGH): dr hab. inż. Tomasz Gawenda
– projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: konkursu nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR w 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
metryczka
Skip to content